Công Việc Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì?

0
1226
công việc văn phòng

Công việc văn phòng tiếng Anh gọi là office work

Những công việc văn phòng bạn cần biết:

  • Trả lời điện thoại từ khách hàng
  • Đón khách thay ban giám đốc
  • Xử lý thông tin ban đầu và hướng dẫn khách đến bộ phận chức năng
  • Hỗ trợ các cuộc họp của công ty
  • Tổ chức thực hiện hội thảo, hội họp, lớp học của công ty (nếu có)
  • Tiếp nhận công văn, văn bản gửi đến công ty, phân loại và gửi đến bộ phận chức năng.
  • Xử lý công văn, giấy tờ, văn bản ra ngoài
  • Tiếp nhận, bảo quản và lưu trữ công văn, hợp đồng, tài liệu liên quan trên hệ thống công ty.

Những từ liên quan tới Văn Phòng:

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Công việc văn phòng tiếng Anh là gì?.