Power ISO 6.2 Portable – Phần mềm xử lý file ISO / BIN

0
7373

PowerISO là một phần mềm cho phép bạn tạo, xuất, nén, chỉnh sửa và chuyển đổi file ảnh ISO / BIN, bung các file này với ổ đĩa ảo bên trong.
Và hầu hết những file đã được nén có thể được sử dụng trực tiếp mà không cần giải nén.

Power ISO 6.2 Portable

Các tính năng chính Power ISO 6.2:

  • Hỗ trợ hầu hết tất cả các đĩa CD / DVD-ROM định dạng file ảnh (ISO, BIN, NRG, IMG, DAA).
  • Lưu ý: DAA (Direct-Access-Archive) là một định dạng cải tiến cho file ảnh hỗ trợ nhiều tính năng tiên tiến, như là nén, mật khẩu bảo vệ, cắt thành nhiều phần. Nó có thể được xử lý trực tiếp giống như những định dạng khác như ISO, BIN, …

  • Hỗ trợ ghi đĩa khi đang chạy.
  • Hỗ trợ tính hợp như menu nội dung, Kéo và Thả, clipboard …
  • Hỗ trợ các tham số dòng lệnh.
  • Tạo file ảnh đĩa khởi động, lấy thông tin boot từ file ảnh đĩa khởi động.
  • Chỉnh sửa file ảnh đang có.
  • Có thể chỉnh sửa và ghi đĩa file ảnh CD Nhạc.
  • Có thể mở file ảnh XBOX.
  • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.
  • Hỗ trợ file ảnh UDF.
  • Tạo file ảnh từ file đĩa cứng hoặc CD / DVD-ROM.
  • Giải nén tập tin và thư mục từ file ảnh.
  • Tối ưu hóa file và lưu lên đĩa cứng khi đang lưu file hình ảnh.
  • Bung file ảnh với ổ đĩa ảo bên trong. Thậm chí nếu file ảnh đã được lưu là định dạng DAA thì ổ đĩa ảo vẫn có thể chạy định dạng đó trực tiếp.
  • Chuyển đổi file ảnh giữa ISO / BIN và các định dạng khác.
  • Tạo file ảnh của đĩa mềm.

  Link download Power ISO 6.2

  Thấu hiểu sự tốn thời gian của các link rút gọn quáng cáo kiếm tiền, nên mình gửi link Google Drive download nhanh cho các bạn https://drive.google.com/file/d/0BwKOvq_5jx76NHRkNDk3ZkNwaWc/view?usp=sharing