Hướng dẫn upload WordPress từ localhost lên hosting

0
3798

Ở bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu cách cài đặt WordPress trên localhost để bạn có thể làm quen và thao tác với website của mình. Nhưng đó chỉ là mới bắt đầu, những demo để hoàn thiện website, sau khi website đã hoàn thiện chúng ta cần phải đưa nó lên internet để nhiều người có thể biết đến.

Vì vậy trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách đưa một website WordPress từ localhost lên hosting.

Các bước tiến hành đưa website WordPress lên hosting

Một website WordPress bao giờ cũng gồm 2 phần đó là:

Thư mục chứa các file cấu hình nên websiteCơ sở dữ liệu của website đó nên ta có thể chi thành 2 giai đoạn lớn.

Giai đoạn 1: Upload các thư mục chứa các file cấu hình nên website.

Đầu tiên bạn phải tìm một hosting để có thể đặt website của mình lên đó. Ở đây tôi sử dụng host Cpanel.

 

 

Bước 1: Để có thể upload website của bạn lên hosting, bạn cần nén thư mục cần upload lại thành file.zip

Nén file WordPress thành file định dạng .Zip

 

Bước 2: Đăng nhập vào Cpanel -> File Manager.

Lựa chon File Manager để upload file WordPress

Bước 3: Chọn chức năng Upload -> Select File -> Lựa chọn thưc mục .Zip vừa được nén.

 

Chọn chức năng upload trong File Manager

Bước 4: Truy cập vào thư mục wordpress vừa được giải nén, chọn tất cả rồi chọn Extract.

Giải nén file WordPress sau khi upload

Bước 5: Đây là bước mà các bạn rất hay thường mắc lỗi, vì file index.php chỉ có thể đọc được khi nằm trực tiếp trong thư mục public_html nên phải thay đổi đường dẫn về public_html.

Di chuyển file WordPress tới đường dẫn public_html

-Đường dẫn sau khi thay đổi:

Giao diện thay đổi đường dẫn khi chọn Move

-Sau đó lựa chọn Move File. Hoàn thành xong giai đoạn 1 là upload cái file cấu hình nên website lên localhost, chuyển sang giai đoạn 2.

Giai đoạn 2: Upload sở dữ liệu 

Bước 1Chuyển cơ sở dữ liệu thành dạng file .sql

Truy cập vào localhost/phpmyadmin/ lựa chọn database liên kết với website (Đã hướng dẫn trong bài trước)-> export.

Chọn database muốn Export

 

Chọn go. Bạn sẽ nhận được một file có dạng .sql.

Export một file định dạng .SQL

 

Bước 2: Tạo một database mới trên hosting.

Truy cập MysQL Databases.

Truy cập MySQL Database trên hostingTạo một database mới

 

Tạo một database mới

Tạo Username và Password cho database

Tạo một username mới

Tạo liên kết giữa Username và Database. Nhập Username và Database bạn muốn liên kết với nhau.

Liên kết username với database name để cấp quyền cho usename truy cập vào database

Bước 3: Upload database lên hosting vừa tạo

Truy cập vào phpmyadmin

Chọn phpMyadmin trên hosting

Lựa chọn database muốn Import dữ liệu -> chọn file .sql đã được Export ở bước trên -> Go

Import file định dạng .SQL vừa Export

 

-Nếu bạn thấy giống như hình bên dưới nghĩa là bạn đã Import thành công.

Import file .SQL thành công

Bước 4:Thay đổi tên Username và Password kết nối với batabase trong file config.php

Vào File Manager tìm đến file config.php -> Edit.

Edit trong file config.php để thay đổi username, password và databasename

Thay đổi Username và Password liên kết đến database

Thay đổi username, password và database name ở đây

Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong các bước đã upload một website WordPress lên hosting.

Lời Kết

Trên đây là bài viết chi tiết hướng dẫn đưa một webiste WordPress từ localhost lên hosting. Hy vọng sau bài viết này các bạn sẽ áp dụng thành công vào website của mình.Chúc các bạn thành công!