CSS là gì?- Vai trò của CSS trên Website

0
3874

Nội Dung

Định nghĩa CSS – Phương thức hoạt động của CSS

CSS (Cascadating Style Sheets) cho phép bạn tìm và định dạng lại các phần tử được tạo ra bởi các ngôn ngữ đánh dấu (ví dụ HTML). Bạn có thể hiểu đơn giản rằng nếu HTML đóng vai trò định dạng các phần tử trên website như việc tạo ra  các đoạn văn bản, các tiêu đề, bảng…thì CSS sẽ giúp bạn bạn có thêm  một chút phong cách vào các phần tử HTML đó như thay đổi màu sắc trang, đổi màu chữ, thay đổi cấu trúc rất nhiều.

Phương thức hoạt động của CSS là nó sẽ dựa vào các vùng chọn, vùng chọn này có thể là tên của một thẻ HTML, tên một ID, class hay nhiều kiểu khác. Và sau đó nó sẽ áp dụng các thuộc tính cần thay đổi lên vùng chọn đó.

 

Cấu trúc của một đoạn CSS

css-structure

Một đoạn CSS gồm 4 phần như sau:

  • 01 Vùng chọn {
  • 02 thuộc tính : giá trị;
  • 03 thuộc tính : giá trị;
  • 04: …..
  • 05 }

Nghĩa là nó sẽ được khai báo bằng vùng chọn, sau đó các thuộc tính và giá trị sẽ nằm bên trong cặp dấu ngoặc nhọn {}. Mỗi thuộc tính sẽ luôn có các giá trị riêng, giá trị có thể ở dạng số, hoặc các tên giá trị trong danh sách có sẵn của CSS. Phần giá trị và thuộc tính phải được cách nhau bằng hai dấu chấm và mỗi một dòng khai báo thuộc tính sẽ luôn có một dấu phẩy ở cuối. Một vùng chọn có thể sử dụng không giới hạn các thuộc tính.

 

Tại sao CSS quan trọng trong thiết kế?

CSS là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà nhà thiết kế web có thể học bởi vì nó có thể ảnh hưởng tới toàn bộ diện mạo của cả một trang web. Các trang tính văn bản có thể được cập nhật nhanh chóng và cho phép các trang web được thay đổi thứ tự được thay đổi được ưu tiên trên màn hình, điều này cho thấy giá trị và tập trung vào khách truy cập mà không cần phải thay đổi gì để đánh dấu HTML cơ bản.

Phương thức hoạt động của CSS là nó sẽ tìm dựa vào các vùng chọn, vùng chọn có thể là tên một thẻ HTML, tên một ID, class hay nhiều kiểu khác. Sau đó là nó sẽ áp dụng các thuộc tính cần thay đổi lên vùng chọn đó.

CSS+ HTML + Javascript tạo lên một ứng dụng website tuyệt với cho chúng ta.

CSS giúp các thẻ html hiển thị màu sắc sặc sỡ hơn, định dạng lại html, khung, các media

CSS giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều công sức trong việc xây dựng giao diện, chỉ một đoạn mã nhỏ nó sẽ làm cho ứng dụng của chúng ta lung linh, chuyên nghiệp.

CSS sẽ được lưu cùng chung với thẻ html hoặc sẽ lưu ra một file riêng giúp chúng ta quản lý, Maintaince đơn giản hơn.