DNS – Domain Name Server là gì?

0
1635
domain name server la gi

DNS là hệ thống phân giải tên miền phát minh năm 1984 cho Internet, chỉ một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền. Hay có thể hiểu rằng DNS trên internet sẽ dịch tên miền khi người truy cập cần sang thành địa chỉ IP.

Cấu tạo của một địa chỉ IP gồm 4 nhóm số được ngăn cách với nhau bởi dấu chấm. Ví dụ khi bạn tìm kiếm website leanhtien.net thì DNS sẽ phân tích trả về địa chỉ IP 103.90.220.183 chẳng hạn.

Tầm quan trọng của DNS có thể mô tả ngắn gọn thế này: ‘‘Nếu không có nó thì sẽ không có Internet ’’. Ví dụ đơn giản là bạn không thể mua sắm trực tuyến được thay vào đó bạn phải chạy ra ngoài cửa hàng để mua món hàng mà mình yêu thích, hay bạn cũng không thể truyền âm nhạc vào điện thoại của mình, cũng như chẳng thể liên lạc bằng video với gia đình, bạn bè ở những nơi khác nhau…

Thế nhưng DNS giúp gì cho những việc trên?

Internet được hình thành từ các máy tính được thiết lập trong các mạng lưới lớn trên toàn thế giới. Các mạng này được kết nối bởi một mạng lưới ngầm (thường là các dây ngầm dưới biển). Và như đã đề cập ở trên, máy tính trên internet giao tiếp với nhau bằng các chuỗi giao thức hay còn gọi là địa chỉ IP, chúng  định vị vị trí của máy tính trên internet, cũng như giúp hướng dẫn thông  tin giữa các máy tính.

DNS mang lai nhung loi ich gi

Mỗi lần một máy chủ DNS yêu cầu nhận được một tên miền và địa chỉ IP, máy chủ đó sẽ lưu trữ thông tin trên bộ nhớ của nó. Do vậy mà bất kỳ yêu cầu nào trong tương lai cho tên miền đó sẽ được hồi đáp một cách nhanh chóng.

Một khi máy tình của bạn đã có địa chỉ IP cho tên miền, tự khắc trình duyệt của bạn sẽ biết cách tìm nó ở đâu trên internet. Trình duyệt sử dụng máy tính của bạn để giao tiếp với máy chủ nơi tên miền được lưu trữ và yêu cầu các tập tin liên quan bất kỳ. Máy chủ lưu trữ sẽ trả về các tập tin mà sau đó sẽ hiển thị trong trình duyệt web của bạn.

Nguyên tắc làm việc của DNS

  • Mỗi nhà cung cấp cung cấp vận hành và duy trì DNS server riêng
  • INTERNIC chịu trách nhiệm theo gõi các tên miền và và DNS server tương ứng
  • DNS có khả năng truy vấn các DNS server khác khi có yêu cầu từ bên ngoài