Tải Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới [Full PDF + Audio]

0
1697

Bạn đang quan tâm và muốn tìm hiểu về Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới. Bỏi đây là bộ sách được biên soạn bởi Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam dựa trên chương trình 2020 và chương trình tiếng Anh trung học cơ sở thuộc Bộ GD và ĐT. Qua bài viết dưới đây, Leanhtien muốn chia sẻ đến bạn đọc link “Tải Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới [Full PDF + Audio]”. Hãy cùng nhau tham khảo ngay nhé!

Giới thiệu về sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới (và còn có tên gọi khác là sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 thí điểm) được biên soạn tập trung chủ yếu đến hướng giao tiếp, giúp hỗ trợ cho học sinh có thể vận dụng được ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp để từ đó có thể phát triển cũng như hoàn thiện một cách toàn diện về năng lực giao tiếp bằng Tiếng Anh dựa trên 4 kỹ năng như nghe, nói, đọc, viết.

Bộ sách được coi là một bộ tài liệu vô cùng bổ ích trong quá trình học tập cũng nhu rèn luyện bộ môn tiếng Anh. Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 chương trình mới được biên soạn bao gồm có 16 Units, trong từng Unit sẽ có bao gồm phần viết (writting), phần đọc (reading), phần nghe (listening), phần nói (Speaking) cùng với các phần từ vựng và ngữ pháp.

Mục lục Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 7 mới gồm có:

Unit 1: My Hobbies – Sở thích của tôi

 • Ôn lại thì hiện tại đơn – Unit 1 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Ôn lại thì tương lai đơn – Unit 1 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Project – trang 14 Unit 1 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Getting Started trang 6 Unit 1 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 1 trang 8 Unit 1 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • A Closer Look 2 trang 9 Unit 1 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Communication trang 11 Unit 1 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Skills 1 trang 12 Unit 1 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 2 trang 13 Unit 1 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Looking Back trang 14 Unit 1 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 1 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
Unit 1 trong Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới
Unit 1 trong Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới

Unit 2: Health – Sức khỏe

 • Grammar – Unit 2 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Getting Started trang 16 Unit 2 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • A Closer Look 1 trang 18 Unit 2 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 2 trang 19 Unit 2 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Communication trang 21 Unit 2 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Skills 1 trang 22 Unit 2 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 2 trang 23 Unit 2 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Looking back trang 24 Unit 2 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 2 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới

Unit 3: Community Service – Dịch vụ cộng đồng

 • Thì quá khứ đơn: Unit 3 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Thì hiện tại hoàn thành: Unit 3 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Getting Started trang 26 Unit 3 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 1 trang 28 Unit 3 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Communication – trang 31 Unit 3 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Skills 1 trang 32 Unit 3 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 2 trang 33 Unit 3 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Looking back trang 34 Unit 3 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Project trang 35 Unit 3 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 3 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới

Review 1 (Units 1-2-3) – SGK Tiếng Anh 7 mới

 • Review 1 – Language trang 36 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Review 1 – Skills trang 37 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới

Unit 4: Music and Arts – Âm nhạc và nghệ thuật

 • So sánh của tính từ hoặc trạng từ – Unit 4 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Getting Started trang 38 Unit 4 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • A Closer Look 1 trang 40 Unit 4 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 2 trang 41 Unit 4 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Communication trang 43 Unit 4 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Skills 1 trang 44 Unit 4 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Skills 2 trang 45 Unit 4 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Looking back trang 46 Unit 4 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Project trang 47 Unit 4 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 4 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
Unit 4 trong Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới
Unit 4 trong Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới

Unit 5: Vietnamese Food and Drink – Thức ăn và thức uống Việt Nam

 • Grammar – Unit 5 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Getting Started trang 48 Unit 5 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 1 trang 50 Unit 5 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • A Closer Look 2 trang 51 Unit 5 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Communication trang 53 Unit 5 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Skills 1 trang 54 Unit 5 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 2 trang 55 Unit 5 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Looking back trang 56 Unit 5 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Project trang 57 Unit 5 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 5 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới

Unit 6: The First University in Viet Nam – Trường Đại học đầu tiên ở Việt Nam

 • Grammar – Thể bị động Unit 6 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Grammar: Cách chuyển sang câu bị động Unit 6 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Getting Started trang 58 Unit 6 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • A Closer Look 1 trang 60 Unit 6 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 2 trang 61 Unit 6 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Communication trang 63 Unit 6 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Skills 1 trang 64 Unit 6 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 2 trang 65 Unit 6 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Looking back trang 66 Unit 6 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Project trang 67 Unit 6 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 6 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới

Review 2 (Units 4-5-6) – Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới

 • Review 2 – Language trang 68 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Review 2 – Skills trang 69 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới

Unit 7: Traffic – Giao thông

 • Grammar Unit 7 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Getting Started trang 6 Unit 7 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • A Closer Look 1 trang 8 Unit 7 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 2 trang 9 Unit 7 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Communication trang 11 Unit 7 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Skills 1 trang 12 Unit 7 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 2 trang 13 Unit 7 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Looking back trang 14 Unit 7 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Project trang 15 Unit 7 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 7 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
Unit 7 trong Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới
Unit 7 trong Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới

Unit 8: Films – Phim ảnh

 • Grammar – Unit 8 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Getting Started trang 16 Unit 8 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • A Closer Look 1 trang 18 Unit 8 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 2 trang 19 Unit 8 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Communication trang 21 Unit 8 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 1 trang 22 Unit 8 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 2 trang 23 Unit 8 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Looking back trang 24 Unit 8 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Project trang 25 Unit 8 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 8 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới

Unit 9: Festivals Around The World – Những lễ hội trên thế giới

 • Grammar Unit 9 SGK Tiếng Anh 7 mới
 • Getting Started trang 26 Unit 9 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • A Closer Look 1 trang 30 Unit 9 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 2 trang 29 Unit 9 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Communication trang 31 Unit 9 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 1 trang 32 Unit 9 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 2 trang 33 Unit 9 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Looking back trang 34 Unit 9 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Project trang 35 Unit 9 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 9 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới

Review 3 (Units 7-8-9) Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới

 • Review 3 – Language Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Review 3 – Skills Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới

Unit 10: Sources of Energy – Những nguồn năng lượng

 • Grammar Unit 10 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Getting Started trang 38 Unit 10 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 1 trang 40 Unit 10 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 2 trang 41 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng Anh 7 mới
 • Communication trang 43 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 1 trang 44 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 2 trang 45 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới
 • Looking back trang 46 Unit 10 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Project trang 47 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 10 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới

Unit 11: Travelling in The Future – Đi lại trong tương lai

 • Grammar Unit 11 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Getting started trang 48 Unit 11 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 1 trang 50 Unit 11 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • A Closer Look 2 trang 52 Unit 11 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Communication trang 53 Unit 11 Sách giáo khoaTiếng Anh 7 mới
 • Skills 1 trang 54 Unit 11 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 2 trang 55 Unit 11 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Looking Back trang 56 Unit 11 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Project trang 57 Unit 11 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 11 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới

Unit 12: An Overcrowded World – Một thế giới quá đông đúc

 • Grammar Unit 12 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Getting started trang 58 Unit 12 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • A Closer Look 1 trang 60 Unit 12 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • A Closer Look 2 trang 61 Unit 12 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Communication trang 63 Unit 12 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Skills 1 trang 64 Unit 12 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Skills 2 trang 65 Unit 12 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Looking Back trang 66 Unit 12 Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới
 • Project trang 67 Unit 12 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 12 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới

Review 4 (Units 10-11-12) – Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 mới

 • Review 4 – Language trang 68 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 mới
 • Review 4 – Skills trang 69 Sách tiếng anh lớp 7 chương trình mới

Link tải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới [Trọn bộ 1,2 + Audio]

https://drive.google.com/drive/folders/12Gqv8ZKWJ8a32un4MjPgemKLWgR2Sz7V

⭐️⭐️⭐️ File có mã giải nén, mình có tạo ra mã giải nén và cách lấy mã giải nén chỉ tốn 3 phút, các bạn vui lòng làm theo các bước bên dưới, coi như giúp lại mình chút công sức tạo ra bài viết và file download. Quá trình lấy mã giải nén hoàn toàn an toàn và không ảnh hưởng gì tới bảo mật nên các bạn hoàn toàn yên tâm, nếu file download có vấn đề gì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới fanpage: https://www.facebook.com/leanhtien. Cám ơn các bạn!

Hướng dẫn lấy mã giải nén file:

 • Bước 1: Truy cập vào công cụ tìm kiếm google.com.vn
 • Bước 2: Tìm kiếm cụm từ: dịch vụ chuyển nhà
 • Bước 3: Vào trang web như hình bên dưới:

 • Bước 4: Lướt chậm từ trên xuống dưới rồi ấn vào nút “Xem thêm” ở cuối trang. Mã giải nén sẽ hiện sau 60 – 120 giây.
 • Chú ý: Xem video hướng dẫn chi tiết cách lấy mã giải nên bên dưới nếu bạn không hiểu

Video hướng dẫn lấy mã giải nén:

Trên đây là những thông tin của leanhtien về bộ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới. Hy vọng rằng những thông tin trong bài viết này sẽ cung cấp đến cho bạn một nguồn tài liệu về kiến thức trong tiếng Anh một cách bổ ích.

Câu Hỏi Thường Gặp:

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới được biên soạn dành cho ai?

=> Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới được biên soạn dành cho các bạn học sinh lớp 7.

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới được biên soạn bởi tác giả nào?

=> Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn.

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới được biên soạn với mục đich gì?

=> Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới được biên soạn với mục đích giúp cho học sinh phát triển theo từng bước một và ngày càng hoàn thiện được năng lực trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh dựa trên 4 kỹ năng như nghe, nói, đọc, viết.