Tải Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới [Full PDF + Audio]

0
581
Tải Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới [Full PDF + Audio]

Bạn đang tìm hiểu về bộ Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới. Bởi đây là bộ sách được chuẩn hóa với bộ khung mà chương trình Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đưa ra với mục đích giúp cho người học có thể rèn luyện và nâng cao toàn diện những kỹ năng cơ bản nghe – nói – đọc viết bằng giọng phát âm cực chuẩn. Qua bài viết dưới đây, Leanhtien sẽ giới thiệu đến bạn link“Tải Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới [Full PDF + Audio]”. Hãy cùng tham khảo nhé!

Giới thiệu về sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới

Bộ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới (hay còn gọi là sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 thí điểm) là bộ tài liệu dạy học tiếng Anh dựa trên chương trình 2020 được tổ chức biên soạn bởi NXB Giáo dục Việt Nam và thông qua chương trình Tiếng Anh thuộc cấp trung học cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới đã được biên soạn theo định hướng giúp hỗ trợ cho học sinh có thể giao tiếp, bằng phương pháp áp dụng những ngữ liệu (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) để  nâng cao được năng lực giao tiếp bằng Tiếng Anh dựa trên 4 kỹ năng như nghe, nói, đọc và viết.

Sách tiếng Anh lớp 8 mới (Tập 1, Tập 2), có nội dung sách bao gồm có 12 Unit và bài tập. Bên cạnh đó, bộ sách còn được đính kèm thêm phần file nghe tiếng Anh lớp 8 mới (CD1+ CD2) được tương ứng với mỗi nội dung bên trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới.

Mục lục trong Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới:

Unit 1: Leisure Activities – Hoạt động giải trí

 • Getting started trang 6 Unit 1 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 1 trang 8 Unit 1 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Grammar Unit 1 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • A Closer Look 2 trang 9 Unit 1 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Communication trang 11 Unit 1 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 1 trang 12 Unit 1 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Skills 2 – Unit 1 trang 13 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Looking Back – Unit 1 trang 14  sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Project – trang 15 Unit 1 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 chương trình mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 1 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới

Unit 2: Life In The Countryside – Cuộc sống ở miền quê

 • Getting started trang 16 Unit 2 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 1 trang 18 Unit 2 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Grammar – Unit 2 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • A Closer Look 2 trang 19 Unit 2 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Communication trang 21 Unit 2 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 1 trang 22 Unit 2 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Skills 2 trang 23 Unit 2 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 chương trình mới
 • Looking Back trang 24 Unit 2 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Project trang 25 Unit 2 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 2 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới

Unit 3: Peoples of Viet Nam – Các dân tộc Việt Nam

 • Getting started trang 26 Unit 3 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 1 trang 28 Unit 3 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Grammar Unit 3 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Communication trang 31 Unit 3 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 1 trang 32 Unit 3 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Skills 2 trang 33 Unit 3 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 chương trình mới
 • Looking Back trang 34 Unit 3 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Project trang 35 Unit 3 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 3 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới

Review 1 (Unit 1 – 2 – 3) sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới

 • Review 1 – Language trang 36 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Review 1 – Skills trang 37 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới

Unit 4: Our Customs And Traditions – Phong tục và truyền thống của chúng ta

 • Getting started trang 38 Unit 4 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 1 trang 40 Unit 4 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Gammar Unit 4 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • A Closer Look 2 trang 41 Unit 4 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới
 • Communication trang 43 Unit 4 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 1 trang 44 Unit 4 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Skills 2 trang 45 Unit 4 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • Looking Back trang 46 Unit 4 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Project trang 47 Unit 4 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 4 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
Unit 4 trong sách sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới
Unit 4 trong sách sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới

Unit 5: Festivals In Viet Nam – Lễ hội ở Việt Nam

 • Getting started trang 48 Unit 5 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 1 trang 50 Unit 5 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Grammar Unit 5 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • A Closer Look 2 trang 51 Unit 5 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Communication trang 53 Unit 5 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 1 trang 54 Unit 5 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Skills 2 trang 55 Unit 5 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • Looking Back trang 56 Unit 5 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Project trang 57 Unit 5 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 5 Tiếng Anh 8 mới

Unit 6: Folk Tales – Truyện dân gian

 • Getting started trang 58 Unit 6 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 1 trang 60 Unit 6 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Grammar Unit 6 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • A Closer Look 2 trang 61 Unit 6 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Communication trang 63 Unit 6 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 1 trang 64 Unit 6 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Skills 2 trang 65 Unit 6 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • Looking Back trang 66 Unit 6 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Project trang 67 Unit 6 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 6 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới

Review 2 (Units 4 – 5 – 6) sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới

 • Review 2 – Language trang 68 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Review 2 – Skills trang 69 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới

Unit 7: Pollution – Ô nhiễm

 • Getting started trang 6 Unit 7 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • A Closer Look 1 trang 8 Unit 7 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • A Closer Look 2 trang 9 Unit 7 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Communication trang 11 Unit 7 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 1 trang 12 Unit 7 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Skills 2 trang 13 Unit 7 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • Looking Back trang 14 Unit 7 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Project trang 15 Unit 7 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 7 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới

Unit 8: English Speaking Countries – Những quốc gia nói tiếng anh

 • Getting started trang 16 Unit 8 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • A Closser Look 1 trang 18 Unit 8 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 2 trang 19 Unit 8 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Communication trang 21 Unit 8 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 1 trang 22 Unit 8 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Skills 2 trang 23 Unit 8 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • Looking Back trang 24 Unit 8 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Project trang 25 Unit 8 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 8 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới

Unit 9: Natural Disasters – Thảm họa thiên nhiên

 • Getting Started trang 26 Unit 9 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • A Closer Look 1 trang 28 Unit 9 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • A Closser Look 2 trang 29 Unit 9 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Communication trang 31 Unit 9 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Skills 1 trang 32 Unit 9 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Skills 2 trang 33 Unit 9 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • Looking Back trang 34 Unit 9 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Project trang 35 Unit 9 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Giải sách bài tập Unit 9 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 9 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Review 3 trang 36 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Language (ngôn ngữ) – trang 36 Review 3 (Unit 7-8-9)
 • Skills (kỹ năng) trang 37 Review 3 (Unit 7-8-9) sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
Unit 9 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới
Unit 9 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới

Unit 10: Communication – Giao Tiếp

 • Getting Started trang 38 Unit 10 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • A Closer Look 1 trang 40 Unit 10 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • A Closer Look 2 trang 41 Unit 10 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Communication trang 43 Unit 10 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Skills 1 trang 44 Unit 10 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Skills 2 trang 45 Unit 10 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • Looking Back trang 46 Unit 10 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Project trang 47 Unit 10 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Giải sách bài tập Unit 10 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 10 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới

Unit 11: Science And Technology – Khoa học và công nghệ

 • Getting Started trang 48 Unit 11 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • A Closer Look 1 trang 50 Unit 11 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • A Closer Look 2 trang 51 Unit 11 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Communication trang 53 Unit 11 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Skills 1 trang 54 Unit 11 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • Skills 2 trang 55 Unit 11 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Looking Back trang 56 Unit 11 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Project trang 57 Unit 11 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Giải sách bài tập Unit 11 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 11 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
Unit 11 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới
Unit 11 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới

Unit 12: Life On Other Planets – Cuộc Sống Trên Hành Tinh Khác

 • Getting Started trang 58 Unit 12 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • A Closer Look 1 trang 60 Unit 12 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • A Closer Look 2 trang 61 Unit 12 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Communication trang 63 Unit 12 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Skills 1 trang 64 Unit 12 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • Skills 2 trang 65 Unit 12 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Looking Back trang 66 Unit 12 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Project trang 67 Unit 12 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Giải sách bài tập Unit 12 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 12 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
 • Review 4 trang 68 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Language trang 68 Review 4 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Skills trang 69 Review 4 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Giải sách bài tập Test yoursele 4 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới

Link tải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới PDF [Full PDF + Audio]

https://drive.google.com/drive/folders/10JXqrjeJZJqqAJ_LBlLDaKDTM_Jpavw5

⭐️⭐️⭐️ File có mã giải nén, mình có tạo ra mã giải nén và cách lấy mã giải nén chỉ tốn 3 phút, các bạn vui lòng làm theo các bước bên dưới, coi như giúp lại mình chút công sức tạo ra bài viết và file download. Quá trình lấy mã giải nén hoàn toàn an toàn và không ảnh hưởng gì tới bảo mật nên các bạn hoàn toàn yên tâm, nếu file download có vấn đề gì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới fanpage: https://www.facebook.com/leanhtien. Cám ơn các bạn!

Hướng dẫn lấy mã giải nén file:

 • Bước 1: Truy cập vào công cụ tìm kiếm google.com.vn
 • Bước 2: Tìm kiếm cụm từ: dịch vụ chuyển nhà
 • Bước 3: Vào trang web như hình bên dưới:

 • Bước 4: Lướt chậm từ trên xuống dưới rồi ấn vào nút “Xem thêm” ở cuối trang. Mã giải nén sẽ hiện sau 60 – 120 giây.
 • Chú ý: Xem video hướng dẫn chi tiết cách lấy mã giải nên bên dưới nếu bạn không hiểu

Video hướng dẫn lấy mã giải nén:

Trên đây là những thông tin giới thiệu của leanhtien về sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới. Hy vọng rằng những thông tin trong bài viết trên sẽ giúp ích được cho người học trong quá trình rèn luyện tiếng Anh với bộ sách này.

Câu Hỏi Thường Gặp:

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới được biên soạn dành cho ai?

=> Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới được biên soạn dành cho các bạn học sinh lớp 8.

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới được biên soạn bởi tác giả nào?

=> Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn.

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới được biên soạn với mục đich gì?

=> Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới được biên soạn với mục đích giúp cho học sinh phát triển theo từng bước một và ngày càng hoàn thiện được năng lực trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh dựa trên 4 kỹ năng như nghe – nói – đọc – viết và ưu tiên hơn đó là 2 kỹ năng nghe và nói.