Xuất Kho Hàng Hóa Tiếng Anh Là Gì?

0
3355

Xuất kho hàng hóa tiếng Anh gọi là stock of goods

Hôm nay chúng tôi cung cấp đến bạn chủ đề về việc sản xuất hàng hóa, hãy cùng theo dõi tiếp bài viết dưới đây nhé.

  • Produce of labour: Kết quả lao động
  • Semi – finished produce (n): Bán thành phẩm
  • Staple produce (n): = Main produce: Sản phẩm chính
  • Producing center (n): Trung tâm sản xuất
  • Producing country (n): Nước sản xuất
  • To step up producibility (v): Tăng cường khả năng sản xuất
  • Product (n): sản phẩm, sản vật, kết quả
  • Production (n): Sự đưa ra, sự sản xuất, sự chế tạo, sự trình bày sản phẩm, sản lượng
  • Productive (adj): Sản xuất, có năng suất, có hiệu quả, sinh lợi
  • Productivity (n): Khả năng sản xuất, năng suất, hiệu suất = Productiveness (n): Sức sản xuất, năng suất

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xuất kho hàng hóa tiếng Anh là gì?. Chúc các bạn học tập tốt với bài viết hôm nay nhé. Nếu bạn có nhu cầu vận chuyển hàng hóa hãy liên hệ với https://chuyennhatrongoigiare.net/ để được tư vấn từ A-Z.