Xếp Dỡ Hàng Hóa Tiếng Anh Là Gì?

0
1787

Xếp dỡ hàng hóa tiếng Anh gọi là Loading and unloading of goods

Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Xếp dỡ hàng hóa có thể bạn quan tâm:

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xếp dỡ hàng hóa tiếng Anh là gì?.