Xe Tải Tiếng Anh Là Gì?

0
860

Xe tải tiếng Anh gọi là truck

Hôm nay chúng tôi cung cấp đến bạn chủ đề về việc vận chuyển hãy cùng theo dõi tiếp bài viết dưới đây nhé.

 • street cleaner /striːt ˈkliː.nəʳ/: xe quét đường
 • fuel truck /fjʊəl trʌk/: xe chở nhiên liệu
 • pickup truck /pɪkʌp trʌk/: xe chở hàng nhỏ mui trần
 • snow plow /snəʊ plaʊ/: xe ủi tuyết
 • garbage truck /ˈgɑː.bɪdʒ trʌk/: xe chở rác
 • sanitation worker /ˌsæn.ɪˈteɪ.ʃən ˈwɜː.kəʳ/: công nhân vệ sinh
 • lunch truck /lʌntʃ trʌk/: xe phục vụ đồ ăn
 • panel truck /ˈpæn.əl trʌk/: xe giao hàng
 • delivery person /dɪˈlɪv.ər.i ˈpɜː.sən/: người giao hàng
 • moving van /ˈmuː.vɪŋ væn/: xe tải lớn, chở đồ đạc khi chuyển nhà
 • cementtruck /sɪˈment trʌk/: xe trộn xi măng
 • tractor trailer /ˌtræk.təˈtreɪ.ləʳ/: xe đầu kéo
 • truck driver /trʌk ˈdraɪ.vəʳ/: người lái xe tải

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xe tải tiếng Anh là gì?. Chúc các bạn học tập tốt với bài viết hôm nay nhé. Nếu có nhu cầu thuê xe tải chuyển nhà hãy liên lạc với https://xetaichuyennhagiare.net/ để được tư vấn.