Xe Tải Nhỏ Tiếng Anh Là Gì?

0
1350

Xe tải nhỏ tiếng Anh gọi là small truck

Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Xe tải nhỏ có thể bạn quan tâm:

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xe tải nhỏ tiếng Anh là gì?.