Xe Tải Lạnh Tiếng Anh Là Gì?

0
1575

Xe tải lạnh tiếng Anh gọi là refrigerated trucks

Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Xe tải lạnh có thể bạn quan tâm:

 • Chuyển nhà: moving house
 • Chuyển kho xưởng: warehouse transfer
 • Lưu trữ hàng hóa: storage of goods
 • Bảng giá chuyển nhà: house moving price list
 • Chuyển nhà trọn gói: package transfer
 • Bảng giá cho thuê kho: warehouse rental price list
 • Chuyển văn phòng trọn gói: package office transfer
 • Cho thuê xe tải: truck rental
 • Bảng giá cho thuê xe tải: Truck rental price list
 • F.a.s – Free alongside ship: Chi phí vận chuyển đến cảng nhưng không gồm chi phí chất hàng lên tàu.
 • F.o.b – Free on board: Người bán chịu trách nhiệm đến khi hàng đã được chất lên tàu
 • C.&F – cost & freight: Bao gồm giá hàng hóa và cước phí nhưng không bao gồm bảo hiểm
 • C.I.F – cost, insurance & freight: Bao gồm giá hàng hóa, bảo hiểm và cước phí
 • Packing list: Phiếu đóng gói hàng
 • Certificate of indebtedness: Giấy chứng nhận thiếu nợ
 • Debit advice: Giấy báo nợ
 • Certificate (n): Giấy chứng nhận
 • Actual wages: Tiền lương thực tế
 • Graduated interest debebtures: Trái khoán chịu tiền lãi lũy tiến

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xe tải lạnh tiếng Anh là gì?.