Xe Đầu Kéo Tiếng Anh Là Gì?

0
2399

Xe đầu kéo tiếng Anh gọi là semi-trailer truck

Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Xe đầu kéo có thể bạn quan tâm:

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xe đầu kéo tiếng Anh là gì?.