Xe Cẩu Tự Hành Tiếng Anh Là Gì?

0
2035

Xe cẩu tự hành tiếng Anh gọi là Self-propelled cranes

Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Xe cẩu tự hành có thể bạn quan tâm:

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xe cẩu tự hành tiếng Anh là gì?.