Xe Cẩu Bánh Xích Tiếng Anh?

0
1859

Xe cẩu bánh xích tiếng Anh gọi là the vehicle is on track

Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Xe cẩu bánh xích có thể bạn quan tâm:

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xe cẩu bánh xích tiếng Anh là gì?.