Xe Cần Cẩu Tiếng Anh Là Gì?

0
2444

Xe cần cẩu tiếng Anh gọi là cranes

Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Xe cần cẩu có thể bạn quan tâm:

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xe cần cẩu tiếng Anh là gì?.