Vận Tải Đường Biển Tiếng Anh Là Gì?

0
2262

Vận tải đường biển tiếng Anh gọi là sea transport

Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Vận tải đường biển có thể bạn quan tâm:

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Vận tải đường biển tiếng Anh là gì?.