Văn Phòng Khoa Tiếng Anh Là Gì?

0
2845
văn phòng khoa

Văn phòng khoa tiếng Anh gọi là Faculty office

Định nghĩa về Văn phòng khoa bạn cần biết:

Văn phòng khoa là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo đơn vị trong việc tổ chức và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức cán bộ, sinh viên, tài chính, tài sản, vật tư, thiết bị, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của đơn vị.

Văn phòng khoa có nhiệm vụ giúp lãnh đạo đơn vị trong các hoạt động quản lý hành chính, trao đổi thông tin, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường phân công cho đơn vị.

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Văn phòng khoa tiếng Anh là gì?.

Xem thêm: https://taxitai.org/dich-vu-chuyen-van-phong-tron-goi