TỪ VỰNG MINNA NO NIHONGO BÀI 20

0
4830
TU-VUNG-MINNA-NO-NIHONGO-BAI-20

Nhà ngôn ngữ học nổi tiếng D. A. Wilkins, một trong những nhà ngôn ngữ học nổi tiếng, đã từng nói rằng “Không có ngữ pháp, những thông tin có thể được truyền đạt là rất ít; Còn không có từ vựng, hoàn toàn không có bất kì thông tin nào có thể được truyền đạt cả. Chính vì vậy, khi học một ngoại ngữ thì từ vựng đóng vai trò như các tế bào nhỏ hình thành nên khả năng ngôn ngữ của người học. Từ đó, chúng ta cũng có thể thấy, việc học từ vựng là vô cùng quan trọng, vậy chúng ta hãy cùng tiếp tục học từ vựng nhé! Bài học tiếp theo : từ vựng Minna no Nihongo bài 20.

STT Từ Vựng Kanji Nghĩa
1 [ビザが~」いります 要ります cần(visa)
2 しらべます 調べます tìm hiểu, điều tra
3 なおします 直します sửa,chữa
4 しゅうりします 修理します sửa chữa,tu sữa
5 でんわします 電話します gọi điện thoại
6 ぼく tớ
7 きみ cậu,bạn
8 ~くん ~君 (hậu tố theo sau tên của em trai)
9 うん có(cách nói thân mật của “はい”)
10 ううん không(cách nói thân mật của “いいえ”)
11 サラリーマン 辛い người làm việc cho các công ty
12 ことば 言葉 từ, tiếng
13 ぶっか 物価 giá cả, mức giá, vật giá
14 きもの 着物 kimono (trang phục truyền thông của Nhật Bản)
15 ビザ 季節 visa
16 はじめ 始め bắt đầu
17 おわり 終わり kết thúc
18 こっち phía này
19 そっち phía đó
20 あっち 天気 phía kia
21 どっち ở đâu
22 このあいだ この間 hôm nọ
23 みんなで mọi người
24 ~けど nhưng(cách nói thân mật của “が”)
25 くにへかえるの 国へ帰るの Anh/chị có về nước không?
26 どうするの Anh/chị tính sao?
27 どうしようかな Tính sao đây/để tôi xem
28 良かったら nếu anh/chị thích thì
29 いろいろ 色々 nhiều thứ,, đa dạng

 

Hy vọng các bạn vẫn sẽ giữ vững phong độ học như bây giờ! Chúc các bạn sẽ sớm ngày thành công trên hành trình chinh phục tiếng Nhật!

Nguồn : https://jes.edu.vn/tu-vung-minna-no-nihongo-bai-20