Quản Trị Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì?

0
2060
quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng tiếng Anh gọi là Office administration

Định nghĩa về Quản trị văn phòng bạn nên biết:

Quản trị văn phòng theo thuật ngữ chuyên môn là một tập hợp các hoạt động hàng ngày có liên quan đến lập kế hoạch tài chính, lưu trữ hồ sơ, nhân sự, phân phối vật lý và hậu cần trong một doanh nghiệp hoặc tổ chức nhất định nào đó.

Một nhân viên thực hiện các hoạt động này thường được gọi là quản trị viên văn phòng hay quản lý văn phòng, họ đóng vai trò chính trong bất kỳ cơ sở hạ tầng tổ chức nào, bất kể quy mô lớn hay nhỏ.

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Quản trị văn phòng tiếng Anh là gì?.

Xem thêm: https://taxitai.org/dich-vu-chuyen-van-phong-tron-goi