Phế liệu là gì? Phân Biệt phế liệu và chất thải

0
1901
phe lieu
Cơ sở thu mua phế liệu giá cao với số lượng không giới hạn | Phế liệu Quang Đạt

Phế liệu là  vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác.

phe lieu
 

Khi trở thành phế liệu thì những vật dụng này sẽ được mua lại từ những cá nhân doanh nghiệp hoặc là cơ sở chuyên thu mua và sau đó cung cấp lại cho những những công ty có thể tái chế được và tiếp tục hình thành lên những vật dụng để phục vụ đời sống.

Tất cả phế liệu được thu mua có thể như: Phế liệu đồng, phế liệu nhôm, sắt phế liệu…

Phân loại phế liệu đang được thu mua hiện nay

1. Phế liệu không nguy hiểm

Tỷ trọng của các loại phế liệu không nguy hiểm chiếm tầm ⅓ tổng sản lượng mà ta có thể tính được. Phế liệu không nguy hiểm sẽ bao gồm như là hoa, lá, cây hoặc các loại giấy Chúng có thể được sử dụng theo dạng tuần hoàn lẫn nhau để hỗ trợ trong đời sống hoặc sản xuất.

2. Phế liệu thô

Đây là loại phế liệu thường được đánh giá chiếm tỉ trọng tầm ⅔ sản lượng của tất cả các loại phế liệu. Phế liệu thô sẽ bao gồm các loại đất đá tròn xây dựng hoặc là trong lúc khai thác các khoáng sản, bê tông… Ứng dụng chủ yếu của dòng phế liệu này sẽ được dùng để bồi đắp các vùng trũng và về cơ bản thì đó sẽ là củng cố cồn đất, bãi đá…

3. Phế liệu nguy hiểm

Những dòng phế liệu không nguy hiểm thường chiếm tầm khoảng dưới 4% sản lượng của phế liệu. Những dòng được liệt kê vào phế liệu nguy hiểm thường sẽ mang đến những tác hại cụ thể cho con người, chúng sẽ bao gồm các chất phóng xạ hóa học hoặc những chất liên quan…

Nguồn bài viết: https://phelieuquangdat.com/