Người Vận Chuyển Tiếng Anh Là Gì?

0
2900

Người vận chuyển tiếng Anh gọi là carrier

Hôm nay chúng tôi cung cấp đến bạn chủ đề về việc chuyển dọn văn phòng, hãy cùng theo dõi tiếp bài viết dưới đây nhé.

  • Shipped on board: giao hàng lên tàu
  • Associations: Liên đoàn Các hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế
  • Inland customs deport (ICD): cảng thông quan nội địa
  • Tracking and tracing: kiểm tra tình trạng hàng/thư
  • Proof read copy: người gửi hàng đọc và kiểm tra lại
  • Multimodal transportation/Combined transporation: vận tải đa phương thức/vận tải kết hợp
  • Cargo Manifest: bản lược khai hàng hóa
  • International Maritime Organization (IMO):Tổ chức hàng hải quốc tế

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Người vận chuyển tiếng Anh là gì?. Chúc các bạn học tập tốt với bài viết hôm nay nhé. Trong trường hợp bạn cần dịch vụ vận chuyển uy tín liên hệ với chúng tôi https://xetaichuyennhagiare.net/