Người đau khổ nhất thế gian 世界上最伤心的人- Trần Thiếu Hoa (Anh mới chính là người em yêu)

0
3120
Người đau khổ nhất thế gian

世界最伤心的人 – 陈少华
Shì jiè zuì shāng xīn de rén – chén shǎo huá
Người đau khổ nhất thế gian – Trần Thiếu Hoa


曾经梦想我们的爱是天堂
Céng jīng mèng xiǎng wǒ men de ài shì tiān táng
Tằng kinh mộng tưởng ngã môn đích ái thị thiên đường
Đã từng mơ ước tình yêu của chúng ta sẽ là thiên đường

不顾一切跟你飞翔
bù gù yī qiē gēn nǐ fēi xiáng
bất cố nhất thiết cân nhĩ phi tường
Bất chấp tất cả để cùng em bay lượn

我以为把一生的爱都用光
wǒ yǐ wéi bǎ yī shēng de ài dōu yòng guāng
Ngã dĩ vi bả nhất sanh đích ái đô dụng quang
Anh tưởng rằng dùng tất cả tình yêu của đời mình

就能够到地老天荒
jiù néng gòu dào dì lǎo tiān huāng
tựu năng cú đáo địa lão thiên hoang
Thì có thể đưa chúng ta đến cùng trời cuối đất

千辛万苦伤痕累累恋着你
qiān xīn wàn kǔ shāng hén lèi lèi liàn zhe nǐ
thiên tân vạn khổ thương ngân luy luy luyến trứ nhĩ
Trăm nghìn vết thương đang đau đớn vì yêu em

只换来一句请原谅
zhī huàn lái yī jù qǐng yuán liàng
chỉ hoán lai nhất cú thỉnh nguyên lượng
Để rồi chỉ đổi lại một câu xin tha thứ của em

我要的地久天长都成奢望
wǒ yào de dì jiǔ tiān cháng dōu chéng shē wàng
ngã yếu đích địa cửu thiên trường đô thành xa vọng
Tình yêu dài lâu mà anh mong muốn chỉ là tham vọng

不如将自己埋葬
bù rú jiāng zì jǐ mái zàng
bất như tương tự kỉ mai táng
Chi bằng tự chôn vùi bản thân mình

我就是世界上最伤心的人
wǒ jiù shì shì jiè shàng zuì shāng xīn de rén
ngã tựu thị thế giới thượng tối thương tâm đích nhân
Anh là người có trái tim đau khổ nhất thế gian này

我也是世界上最爱你的人
wǒ yě shì shì jiè shàng zuì ài nǐ de rén
ngã dã thị thế giới thượng tối ái nhĩ đích nhân
Và cũng là người yêu em nhất trên thế gian này

我爱的很疲惫
wǒ ài de hěn pí bèi
ngã ái đích ngận bì bại
Anh yêu đến sức cùng lực kiệt

我爱得很狼狈
wǒ ài de hěn láng bèi
ngã ái đắc ngận lang bái
Anh yêu em đến mức thảm hại

这辈子爱的梦想都被你撕碎
zhè bèi zi ài de mèng xiǎng dōu bèi nǐ sī suì
giá bối tử ái đích mộng tưởng đô bị nhĩ tê toái
Ước mơ tình yêu của cả đời này đã bị em xé nát

我就是世界上最伤心的人
wǒ jiù shì shì jiè shàng zuì shāng xīn de rén
ngã tựu thị thế giới thượng tối thương tâm đích nhân
Người có trái tim đau khổ nhất thế gian chính là anh

我也是世界上最爱你的人
wǒ yě shì shì jiè shàng zuì ài nǐ de rén
ngã dã thị thế giới thượng tối ái nhĩ đích nhân
Người yêu em nhất thế gian này cũng chính là anh

我的心为你醉
wǒ de xīn wéi nǐ zuì
ngã đích tâm vi nhĩ túy
Con tim anh say vì em

我的心为你碎
wǒ de xīn wéi nǐ suì
ngã đích tâm vi nhĩ toái
Trái tim anh tan nát cũng vì em

这辈子我都不会再去爱别人
zhè bèi zi wǒ dōu bù huì zài qù ài bié rén
giá bối tử ngã đô bất hội tái khứ ái biệt nhân
Trọn đời này anh sẽ không thể yêu ai khác…(ngoài em)

全世界最伤心的人
quán shì jiè zuì shāng xīn de rén
toàn thế giới tối thương tâm đích nhân
Anh chính là người đau khổ nhất trên thế gian

千辛万苦伤痕累累恋着你
qiān xīn wàn kǔ shāng hén lèi lèi liàn zhe nǐ
thiên tân vạn khổ thương ngân luy luy luyến trứ nhĩ
Trăm vạn vết thương đang đau đớn chỉ vì nhớ thương em

只换来一句请原谅
zhī huàn lái yī jù qǐng yuán liàng
chỉ hoán lai nhất cú thỉnh nguyên lượng
Chỉ đổi lại là một câu hãy tha thứ thôi sao?

我要的地久天长都成奢望
wǒ yào de dì jiǔ tiān cháng dōu chéng shē wàng
ngã yếu đích địa cửu thiên trường đô thành xa vọng
Ngày tháng dài lâu mà anh mong muốn chỉ là tham vọng

不如将自己埋葬
bù rú jiāng zì jǐ mái zàng
bất như tương tự kỉ mai táng
Thà anh tự vùi chôn chính bản thân mình

我就是世界上最伤心的人
wǒ jiù shì shì jiè shàng zuì shāng xīn de rén
ngã tựu thị thế giới thượng tối thương tâm đích nhân
Người có trái tim đau khổ nhất thế gian chính là anh

我也是世界上最爱你的人
wǒ yě shì shì jiè shàng zuì ài nǐ de rén
ngã dã thị thế giới thượng tối ái nhĩ đích nhân
Và cũng chỉ có anh là người yêu em nhất trần thế này