Lưu Trữ Hồ Sơ Tiếng Anh Là Gì?

0
4405
lưu trữ hồ sơ

Lưu trữ hồ sơ tiếng Anh gọi là recordkeeping

Định nghĩa của việc lưu trữ hồ sơ bạn nên biết:

Việc lưu trữ hồ sơ là yêu cầu bắt buộc theo pháp luật và của công việc kinh doanh. Theo pháp luật hồ sơ lao động phải được lưu trữ đầy đủ. Có nghĩa là bạn phải quan tâm đến việc ghi chép thông tin cá nhân của từng lao động. Lưu trữ hồ sơ chính xác, ví dụ như số lao động vắng mặt hay tần suất quay vòng lao động có thể giúp bạn đưa ra những quyết định dựa trên thực tế. Điều này giúp bạn quản lý công ty hiệu quả hơn.

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Lưu trữ hồ sơ tiếng Anh là gì?.

Xem thêm: https://taxitai.org/dich-vu-chuyen-van-phong-tron-goi