Luân Chuyển Hàng Hóa Tiếng Anh Là Gì?

0
2907

Luân chuyển hàng hóa tiếng Anh gọi là freight rotation

Hôm nay chúng tôi cung cấp đến bạn chủ đề về vận chuyển hàng hóa, hãy cùng theo dõi tiếp bài viết dưới đây nhé.

 • Multimodal/Combined transport operation = MTO/CTO: Người kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức
 • NVOCC: Non vessel operating common carrier: nhà cung cấp dịch vụ vận tải không tàu
 • Named cargo container: công-te-nơ chuyên dụng
 • National single window (NSW): hệ thống một cửa quốc gia
 • Nature of goods: Biên bản tình trạng hàng hóa
 • Negotiable: chuyển nhượng được
 • Negotiate/negotiation: đàm phán
 • Negotiating bank/negotiation: ngân hàng thương lượng/thương lượng thanh toán (chiết khấu)
 • Net weight: khối lượng tịnh
 • Nominated Bank :Ngân hàng được chỉ định
 • Nominated: hàng chỉ định
 • Non Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) : Người vận tải công cộng không tàu
 • Non-circumvention, non-disclosure (NCND): thỏa thuận không gian lận, không tiết lộ thông tin

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Luân chuyển hàng hóa tiếng Anh là gì?. Chúc các bạn học tập tốt với bài viết hôm nay nhé. Nếu bạn có nhu cầu vận chuyển hàng hóa hãy liên hệ với https://taxitai.org/ để được cung cấp dịch vụ.