Lốp Xe Tiếng Anh Là Gì?

0
2278

Lốp xe tiếng Anh gọi là tire

Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Lốp xe có thể bạn quan tâm:

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Lốp xe tiếng Anh là gì?.