5 lời khuyên cho việc học tiếng Anh

0
739
lời khuyên học tiếng anh

Dưới đây là 5 lời khuyên của tôi về cách học tiếng Anh. Hy vọng bạn sẽ thích chúng.

  1. Xem một bộ phim bằng ngôn ngữ quốc gia của bạn<, cố gắng nhớ mọi hộp thoại. Nếu cần, hãy xem lần thứ hai và sau đó tải xuống phiên bản tiếng Anh. Điều chính là phải chú ý! Đây là cách tốt nhất để học các cụm từ hàng ngày.
  2. Tìm lời bài hát yêu thích của bạn trên internet, Dịch chúng bằng từ điển và sau đó hát to mặc dù có tai. Làm việc về phát âm của bạn.
  3. Bật TV, tìm một kênh tiếng Anh, lấy bút và giấy và cố gắng viết ra thông tin được cung cấp trong dòng leo. Lần đầu tiên sẽ khó khăn nhưng cuối cùng bạn sẽ làm được điều đó! Giúp viết nhanh và chính xác. Hãy chú ý đến chính tả của bạn! Sau đó dịch thông tin bằng văn bản bằng từ điển.
  4. Tất nhiên, bạn sẽ phải học ngữ pháp và đọc sách có hoặc không có sự trợ giúp của giáo viên.
  5. Cuối cùng, tôi nghĩ cách tốt nhất để học tiếng Anh là nói chuyện với tiếng Anh, tất nhiên là có hệ thống. Điều này sẽ cho kết quả tuyệt vời trong một thời gian ngắn.