Khối Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì?

0
4459
khối văn phòng

Khối văn phòng tiếng Anh gọi là office

Định nghĩa về khối văn phòng bạn nên biết:

Khối văn phòng hay công sở là tên gọi chỉ chung về một phòng hoặc khu vực làm việc khác trong đó mọi người làm việc hay là những tòa nhà được thiết kế, bố trí để sử dụng hoặc cho thuê đối với những cá nhân, tổ chức thực hiện các hoạt động văn phòng (liên quan đến giấy tờ, sổ sách, máy vi tính….).

Văn phòng cũng có thể biểu thị một vị trí hay một bộ phận trong một tổ chức với các nhiệm vụ cụ thể gắn liền với các hoạt động liên quan đến những công việc chung của doanh nghiệp hay tổ chức.

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Khối văn phòng tiếng Anh là gì?.

Xem thêm: https://taxitai.org/dich-vu-chuyen-van-phong-tron-goi