Gửi Đồ Đạc Tiếng Anh Là Gì?

0
2924

Gửi đồ đạc tiếng Anh gọi là send furniture

Hôm nay chúng tôi cung cấp đến bạn chủ đề về vận chuyển, hãy cùng theo dõi tiếp bài viết dưới đây nhé.

  • Packing list /ˈpækɪŋ lɪst/( n): Phiếu đóng gói hàng
  • Payment /ˈpeɪmənt/( n): Thanh toán
  • Processing /ˈprəʊsɛsɪŋ/( n): Hoạt động gia công
  • Premium as agreed /ˈpriːmiəm æz əˈgriːd/( n): Phí bảo hiểm như đã thỏa thuận
  • Place of receipt /pleɪs ɒv rɪˈsiːt/( n): Địa điểm nhận hàng để chở
  • Place of delivery /pleɪs ɒv dɪˈlɪvəri/( n): Nơi giao hàng cuối
  • Port of transit /pɔːt ɒv ˈtrænsɪt/( n): Cảng truyền tải
  • Port of discharge /pɔːt ɒv dɪsˈʧɑːʤ/( n): Cảng dỡ hàng
  • Port of loading /pɔːt ɒv ˈləʊdɪŋ/( n): Cảng đóng hàng
  • Partial shipment /ˈpɑːʃəl ˈʃɪpmənt/( n): Giao hàng từng phần

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Gửi đồ đạc tiếng Anh là gì?. Chúc các bạn học tập tốt với bài viết hôm nay nhé. Nếu bạn có nhu cầu vận chuyển nhà ở hãy liên hệ https://taxitai.org/ để được cung cấp dịch vụ.

SHARE
Bài viết trướcStarter TOEIC
Bài viết tiếp theoTOMATO TOEIC