Chánh Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì?

0
2038
chánh văn phòng

Chánh văn phòng tiếng Anh gọi là chief of staff

Định nghĩa về chánh văn phòng bạn nên biết:

Chánh văn phòng là người đứng đầu và chịu trách nhiệm chính trong việc điều phối công việc hàng ngày của văn phòng cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Chánh văn phòng là chức danh quản lí trong hệ thống chức danh quản lí của cơ quan nhà nước, tổ chức, đoàn thể, hiệp hội.

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Chánh văn phòng tiếng Anh là gì?.

Xem thêm: https://dichvudonnha.vn/dich-vu-chuyen-van-phong-tphcm