Càng Xe Nâng Tiếng Anh Là Gì?

0
2110

Càng xe nâng tiếng Anh gọi là fork lift

Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Xe nâng có thể bạn quan tâm:

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Càng xe nâng tiếng Anh là gì?.